Hattrick Transport

Vnitrostátní železniční nákladní doprava

Přepravy do Jihlavy v roce 2024 zahájeny!

Železniční přepravy písku jsme v letošním roce zahájily o 2 měsíce dřív oproti loňskému roku. V tuhle chvíli zatím jezdí pouze relace do Jihlavy, ale o dalších relacích i pro letošní rok jednáme. Co se týče probíhajících přeprav do Jihlavy, tak se nám daří rozšiřovat okruh odběratelů na Jihlavsku a letošní objemy přepraveného písku by mohly být ve srovnání s loňskem čtyřnásobné.

Historie lokomotivy 701.733

Naše společnost se primárně zabývá železniční logistikou, ale důležitá pro nás je i historie, která nás spojuje se současnými aktivitami. Proto, když se naskytla zajímavá příležitost odkoupení lokomotivy řady 701 přezdívané „prase“, začali jsme jednat o odkoupení. Lokomotivu vyrobily v roce 1961 Turčianské strojárne národný podnik Martin a do roku 1968 sloužila neznámo kde, v témže roce prošla generální opravou a o rok později se přesunula do závodu Šmeral v Brně, kde sloužila až do roku 2016, kdy skončil provoz slévárny. Lokomotiva zajišťovala mimo jiné i přísun slévárenského písku ve vozech Faccs a pokud vše dobře dopadne, tak se se stejnými vozy s pískem ještě v provozu ukáže. Aktuálně probíhají práce na opravě motoru a jeho zpětné osazení do lokomotivy. Koncem letošního léta bychom rádi uskutečnili první zkušební jízdy. Na první fotografii je 701.733 ve svém domovském závodě Šmeral těsně před odvozem z vlečky, druhá fotografie zachycuje přesun lokomotivy do Hrušovan nad Jevišovkou.

Obnovení přeprav písku ze Znojemska do Jihlavy

Dne 17. 3. 2023 jsme po 20 letech obnovili přepravy písku ze Znojemska do Jihlavy. Železniční část přepravy zajišťuje společnost ČD Cargo. Pro začátek se jedná o přepravy  skupin 5 vozů řady Faccs na pravidelných vlacích, které jsou nakládány v Božicích u Znojma a Hodonicích pískem z pískoven Českomoravského štěrku a vykládány na vlečce Uhelných skladů v ŽST Jihlava město. Jednáme o postupném navyšování objemu přeprav písku po železnici. Video z první přepravy naleznete zde.

Obnovení přeprav písku z Božic do Polanky

Ve dnech 15. - 17. 5. 2023 jsme uskutečnili první z pravidelných přeprav písku ze ŽST Božice u Znojma do Polanky nad Odrou. Jedná se o přepravu, která byla obnovena přibližně po 25 letech. Železniční část zajišťovalo PKP Cargo International, v čele vlaku stanula dvojice lokomotiv ř. 741 a samotný vlak čítal 28 vozů řady Faccs a Facc. Nakládka 1400 tun božického písku probíhala v pondělí v odpoledních hodinách na vlečce pískovy Božice. Ložený vlak o hmotnosti 2013 tun (bez lokomotiv) vyrazil z Božic v úterý ráno a vykládka byla záhájena týž den odpoledne. Všech 1400 tun písku bylo na terminálu v Polance složeno ve středu krátce po poledni. První míli a vykládku jsme zajistili vlastními kapacitami, nakládku pak ve spolupráci s firmou Českomoravský štěrk. Video z přepravy je ke shlédnutí zde.

Obnova vlečky uhelných skladů v ŽST Jihlava město

Po dlouhých jednáních a trpělivé práci Uhelných skladů v Jihlavě, patřící do skupiny START Zelený s.r.o. se podařilo obnovit provoz vlečky, kde k poslední obsluze došlo před 15 lety, tehdy přijel poslední vagon s uhlím. Doprava písku ze Znojemska na Jihlavsko začala již v 50. letech, kdy byla zbudována i mostní výsypka napojena na ŽST Jihlava město. Největší rozmachu přeprav ze Znojemska na Jihlavsko nastal v 70. letech při budování dálnice D1, kdy byly z Božic vypravovány denně jeden až dvě ucelené soupravy písku s hmotností až 2800 tun! Vlaky byly vedeny až třemi jihlavskými Štokry 556.0, které později nahradily Sergeje T679.0 a Berty T478.1. Ačkoliv již konce 90. let počet vlaků z Božic u Znojma do Jihlavy města postupně klesal, ještě v roce 2001 zde bylo sestaveno 25 ucelených vlaků, kterými se dovezlo 21 000 tun písku. V následujícím roce 2002 pak jely pouze dva ucelené vlaky, přičemž ten úplně poslední jel dne 25. 6. 2002. Od té doby ze Znojemska žádný písek do Jihlavy města nepřijel. Teprve dnes se podařilo zkušební přepravou jednoho vozu z Hodonic po dlouhých více než 20 letech na tyto přepravy navázat. Věříme, že touto zkušební přepravou začíná nová éra a již v krátkodobém horizontu budeme přepravený písek počítat opět na tisíce tun.

Nákladiště v ŽST Hodonice

Od 23. 8. 2022 naše společnost obnovila nakládku písku v ŽST Hodonice. S pomocí Českomoravského štěrku jsme vybudovali nakládací rampu, která umožní nakládku pomocí nakladče i do vozů řady Faccs a Falls. Hned 26. 8. jsme naložili prvních 8 vozů písku z pískovny v Tasovicích, které zamířily do společnosti Cemix Studénka. Video z přepravy: odkaz

První vlak společnosti Hattrick-Transport 
Dne 20. 6. 2022 společnost Hattrick-Transport vypravila svůj první nákladní vlak, který pro společnost Best a.s. přepravil 400 palet dlažby z výrobního závodu v Božicích u Znojma do druhého výrobního závodu v Mohelnici. Druhý vlak následoval 22. 6. 2022, který spolu s dlažbou odvezl zkušebně 3 vozy Faccs ložené pískem z božické pískovny pro společnost Best a.s. Celkem bylo dvěma vlaky přepraveno 1264 tun palet a 150 tun písku. Video z celé akce: odkaz

Vlak vypravený v rámci výročí tratě

Druhý vlak vypravený naší společností evokoval v rámci historické železniční akce dobu předrevoluční a 90. léta, kdy z Božic směřovaly ucelené vlaky nejen na Moravu a do Čech, ale dokonce i na východní Slovensko. V čele těchto vlaků jezdily především Sergeje a později Čmeláci. Proto jsme se domluvili, že do ucelené soupravy 19 vozů řady Faccs nasadíme na úsek Hrušovany - Břeclav jakéhokoliv Čmeláka v retro nátěru. Po dlouhých vyjednáváních a za pomoci sponzorských darů i od železničních fotografů, se podařil domluvit Čmelák 771.172 z CHV deponovaný v České Třebové. Shodou nečekaných náhod, které znemožnily Čmelákovi vyjet, dorazil v sobotu 27. 8. 2022 k vlaku Sergej čísla T679.1529, který vyšperkoval celou historickou oslavu výročí 150 let tratě Břeclav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Znojmo. Na fotografii je zmíněná souprava odjíždějící ze stanice Novosedly. Video z akce je zde: odkaz

Kontakt

Hattrick Transport s.r.o.

Ing. Martin Svoboda - jednatel společnosti

Bc. Martin Ševčík - jednatel společnosti

Chcete se nás na něco zeptat?

Napište nám

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)